NIEUWSBRIEF VAN HET EERSTE BEDRIJF

door Alice Faber

Op ons kun je bouwen!

Speciaal voor de gemeente Smallingerland organiseerde Alice Faber een teamtraining: Op ons kun je bouwen! Op de prachtige buitenlocatie Tot en Met in Groningen verzorgde Ijs en Weder uit Amersfoort een workshop acrobatiek en pyramides bouwen.

Een energieke en actieve vorm om met het team stil te staan bij de vragen: wat hebben we nodig om op elkaar te kunnen bouwen?

Een absolute aanrader voor teams die door het ervaren meer te weten willen komen over hun kracht en evt. verbeterpunten.

We hebben op verzoek een mooi fotoverslag om een beeld te krijgen. Mail gerust!

Perspectievenspel voor het onderwijs

Speciaal voor onderwijsinstellingen ontwikkelde Alice Faber een methodiek om op een interactieve manier met leerkrachten aan de slag te gaan met vraagstukken op het gebied van communicatie met ouders.

Alice Faber verzorgt samen met 3 acteurs van haar buro een Perspectievenspel.

Er vind een intake plaats met de school om een casus te maken die uit de dagelijkse praktijk van de leerkrachten komt of zou kunnen komen. Deze casus is het startpunt van het Perspectievenspel gespeeld met een team van 35 a 40 personen.

Opzet van de middag:Er wordt een casus voorgelegd aan de groep en de groep wordt gevraagd stelling te nemen.

Daarna spelen de acteurs 3 monologen vanuit het perspectief van de leerkracht, de ouder en het kind. In 3 rondes daarna gaan 3 groepen in gesprek met de acteurs met als doel: een brug slaan. Een open uitnodigde houding, en actief luisteren zijn hier noodzakelijk om de acteurs te "verleiden" tot een gesprek. De gesprekrondes worden begeleid door een ervaren trainer. Deze leerervaringen vormen eventueel een ingang voor een vervolgtraining.

Aan het eind van de middag komen de groepen plenair bij elkaar, worden de bevindingen uitgewisseld en reageren de acteurs vanuit hun rol. Op die manier worden de suggesties direct getoetst: wat vinden de drie partijen ervan?

Voor leerkrachten een ongekende luxe: stilstaan bij hun rol in de communicatie, bewustworden van hun "vooringenomenheid" ,ervaringen delen met collega's. Vaak worden ze door de hectiek van de dag bepaald en ervaren leerkrachten hun plek in de school als een eilandje.

Voor thema's als communiceren met ouders is gezamelijkheid een voorwaarde en daarom is het Perspectievenspel een effectieve en plezierige methodiek. Samenwerkingspartner tot nu toe: ABCG( Advies en begeleidingsdienst Groningen) CAP (Organisatieadvies Groningen).

 

Terugspeeltheater Zaal vol verhaal

Alice Faber is sinds begin 2007 actrice bij het Terugspeeltheater Zaal vol Verhaal. Samen met Rob Heiligers, Rita Spijker, Jaap de Groot en Janneke Holwerda spelen ze in opdracht van organisaties en particulieren prachtige voorstellingen die gebasseerd zijn op de verhalen uit het publiek.

Binnenkort zijn er voor relaties van Het Eerste Bedrijf voorstellingen om kennis te maken met deze methodiek.

We houden u op de hoogte.

Kijk voor meer info op www.robheiligers.nl

Bedrijfstrainingen T/M beproefd en goed bevonden!

Alice Faber heeft samen met Rob Heiligers (theatermaker) en Raymundo Sambo (eigenaar buitenlocatie Tot en Met) een aantal bijzondere bedrijfstrainingen ontwikkeld.
Afgelopen zomer vond de première plaats met 90 medewerkers van het Alfacollege.
Een prachtig concept: een creatief programma, een sfeervolle locatie, een speelse training waarin samenwerking centraal stond, professionele begeleiding door workshopleiders vanuit beweging, muziek, theater en beeldend theater en een verzorgde catering. Op de foto's ziet u dat plezier voorop stond

Bent u nieuwsgierig en op zoek naar een mooie seizoensopening, teamdag of markeringsmoment? Maak dan een afspraak met Alice Faber: 050-4031326


Kijk ook op www.totenmet.nu

Website statistieken